Sectionaalpoorten

Kalumat plaatst ook sectionaalpoorten, inclusief de automatisatie.